Boeken

In november 2016 werd ik gevraagd om een nieuwe, korte Friese literatuurgeschiedenis te schrijven. Het boek verscheen in mei 2018 in het kader van Leeuwarden-Fryslân Cultural Capital of Europe. Bornmeer gaf het boek uit, Jelle Post verzorgde het omslag en de vormgeving. Tegelijk met de Nederlandse versie zagen ook een Friese, Engelse en Duitse vertaling het licht.  In 2010 verzorgde ik het verzamelde werk van de dichter/schrijver en criticus Tjitte Piebenga (1935-2007). Hij werd door zijn kritische pen niet door iedereen geliefd, maar is volgens mij zeer de moeite van het lezen waard. Ik schreef ook een korte biografische schets voor de inleiding. Mijn proefschrift Grimmig eerlijk. Anne Wadman en het probleem van de Friese literatuur kwam uit in december 2009 bij uitgeverij Afûk. Hierin onderzocht ik welke problemen de schrijver Anne Wadman (1919-1997) tegenkwam doordat hij publiceerde op het grensvlak van de Friese en Nederlandse literatuur.   


 

Ook in december 2009 verscheen Se fine my allegear sa tûk ('Ze vinden mij allemaal zo slim'), een bundeling van Friestalige columns die ik schreef voor internettijdschrift Farsk. In Se fine my allegear gaat het over Athene-voor-de-crisis, maar ook over mijn fascinatie voor de EO en angst voor honden. Het boekje werd door vrienden uitgegeven in eigen beheer en is hier beschikbaar als pdf. 
info[at]jokecorporaal.nl - 0045 (0) 2830 7101